Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. A.J.M. Breedveld-van Beeck Calkoen

Rechtbank AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. A.J.M. Breedveld-van Beeck Calkoen "

Beroepsgegevens

Functie
Kantonrechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-10-2015

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid college van beroep
Instantie
KWPN (Paardenstamboek)
Plaats
Ermelo
Datum ingang
01-10-2005
Soort bedrijf/instantie
Vereniging
Bezoldigd
Nee
Functie
Plaatsvervangend voorzitter arbitragecommissie
Instantie
KWPN (Paardenstamboek)
Plaats
Ermelo
Datum ingang
01-10-2005
Soort bedrijf/instantie
Vereniging
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid Commissie van Beroep
Instantie
Prot. Chr. Basis-, Speciaal-, Voortgezet Speciaal Onderwijs
Datum ingang
01-12-2001
Soort bedrijf/instantie
Rechtsprekende commissie voor het christelijk onderwijs
Bezoldigd
Ja
Functie
Mediator
Instantie
Zelfstandig
Datum ingang
01-12-2001
Soort bedrijf/instantie
Mediation
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter geschillencommissie
Instantie
Juweliers Onderlinge Schademaatschappij
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-12-2001
Soort bedrijf/instantie
Interne commissie
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
30-09-2015
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-10-2004
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-05-2002
Datum eind
30-09-2004
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
09-12-1993
Datum eind
30-04-2002
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
30-04-2002
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Utrecht
Datum ingang
06-10-1997
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
10-08-1989
Datum eind
08-12-1993
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
21-09-1988
Datum eind
09-08-1989
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
01-08-1987
Datum eind
20-09-1988

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)