Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. prof.dr. T. Liefaard

Rechtbank AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. prof.dr. T. Liefaard "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Hoogleraar
Instantie
Universiteit Leiden
Plaats
Leiden
Datum ingang
15-03-2012

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Raad van Advies van het Instituut voor Immigratierecht
Instantie
Universiteit Leiden
Plaats
Leiden
Datum ingang
08-10-2014
Soort bedrijf/instantie
Universiteit
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid Staatscommissie Herijking Ouderschap
Instantie
Ministerie van Veiligheid en Justitie / Ministerraad
Datum ingang
01-05-2014
Soort bedrijf/instantie
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Bezoldigd
Ja
Functie
Expert tot PC-CP on Violence in Institutions for Juvenile Offenders
Instantie
Council for Penal Cooperation (PC-CP)/Council of Europe
Datum ingang
01-06-2013
Soort bedrijf/instantie
De Raad van Europa pleit voor vrijheid van meningsuiting en van de media, de vrijheid van vergadering, gelijkheid, en de bescherming van minderheden
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid Redactie
Instantie
Diverse tijdschriften en boeken
Datum ingang
01-01-2003
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Docent PAO divers
Instantie
Universiteit Utrecht/VU/SSR
Datum ingang
01-01-2010
Datum eind
31-12-2014
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
15-11-2010
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)