Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr.drs. M.C.P. de Ridder

Rechtbank Amsterdam

´╗┐

Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr.drs. M.C.P. de Ridder "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-06-2015

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Raad van Toezicht
Instantie
Stichting Voortgezet Onderwijs Lelystad
Plaats
Lelystad
Datum ingang
01-01-2013
Soort bedrijf/instantie
Schoolbestuur
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-05-2015
Functie
Sectorvoorzitter
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-09-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Sectorvoorzitter
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-09-2005
Datum eind
31-08-2011
Functie
Co├Ârdinerend vice-president
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-08-2005
Datum eind
31-12-2010
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-07-2003
Datum eind
31-07-2005
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
19-12-1995
Datum eind
30-06-2003
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-10-1994
Datum eind
18-12-1995
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-10-1994
Datum eind
18-12-1995
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-04-1989
Datum eind
30-09-1994

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)