Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr.dr. M.J.F. van der Wolf

Rechtbank AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr.dr. M.J.F. van der Wolf "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Universitair docent / onderzoeker
Instantie
Erasmus Universiteit Rotterdam / Erasmus School of Law / Afdeling strafrecht
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-12-2009

Nevenbetrekkingen

Functie
Scenarioschrijver
Instantie
M.J.F. van der Wolf
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-07-2012
Soort bedrijf/instantie
Eenmanszaak / ZZP
Bezoldigd
Ja
Functie
Bestuurslid
Instantie
Psychiatrisch-Juridisch Gezelschap
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2007
Soort bedrijf/instantie
Bestudering van gerechtelijk-psychiatrische en gerechtelijk-psychologische vraagstukken en gevallen en organisatie van samenkomsten ter bespreking van die vraagstukken en gevallen
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Kerkenraadslid / Ouderling
Instantie
Jeruzalemkerk, Protestantse Kerk Amsterdam
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-02-2011
Datum eind
29-06-2014
Soort bedrijf/instantie
Kerk
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-08-2012
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)