Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. T.P.J. de Graaf

Rechtbank AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. T.P.J. de Graaf "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Plaatsvervangend voorzitter klachtencommissie
Instantie
Universitair Medisch Centrum Utrecht
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-07-1995
Datum eind
01-12-2014
Soort bedrijf/instantie
Academisch ziekenhuis
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter bezwaaradviescommissie
Instantie
Universitair Medisch Centrum Utrecht
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-07-1995
Datum eind
01-12-2014
Soort bedrijf/instantie
Academisch ziekenhuis
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-07-2003
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
30-11-1994
Datum eind
30-06-2003
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-03-1994
Datum eind
29-11-1994
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
02-07-1993
Datum eind
29-11-1994

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)