Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. T.M.A. van Löben Sels

Rechtbank AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. T.M.A. van Löben Sels "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Cimmissie van Beroep
Instantie
De Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond (KNSB)
Datum ingang
01-01-2013
Soort bedrijf/instantie
Sportbond
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter Klachtencommissie
Instantie
Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG)
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-05-2012
Soort bedrijf/instantie
Ziekenhuis
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter
Instantie
Tuchtcollege Vereniging voor haptotherapeuten (VVH)
Datum ingang
01-01-1996
Soort bedrijf/instantie
Vereniging voor Paramedici
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2007
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
02-04-2003
Datum eind
31-12-2006

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)