Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. S. Brinkhoff

Rechtbank AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. S. Brinkhoff "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-10-2015

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Universitair hoofddocent straf(proces)recht
Instantie
Radboud Universiteit Nijmegen
Plaats
Nijmegen
Datum ingang
01-09-2007

Nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurslid
Instantie
Stichting Libre Foundation
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-09-2015
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Hoofdredacteur strafrechtelijke toetsontwikkeling
Instantie
Beroepsopleiding Advocatuur
Datum ingang
01-01-2015
Soort bedrijf/instantie
Beroepsopleiding Advocatuur
Bezoldigd
Ja
Functie
Juridisch trainer
Instantie
Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs (PO)
Datum ingang
01-06-2011
Soort bedrijf/instantie
Trainingscentrum
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
17-05-2013
Datum eind
30-09-2015

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)