Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. R.H.G. Odink

Rechtbank AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. R.H.G. Odink "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Redacteur tijdschrift ‘Jeugdrecht in de Praktijk’
Instantie
Sdu Uitgevers
Datum ingang
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent
Instantie
Eggens Instituut
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-10-2012
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent
Instantie
SIGV
Plaats
Zaandam
Datum ingang
01-09-2012
Soort bedrijf/instantie
Instituut voor gerechtstolken
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter
Instantie
Klachtencommissie Rechtsbijstand Asiel en Vreemdelingenbewaringen (KRAV)
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-06-2012
Soort bedrijf/instantie
Raad voor de Rechtsbijstand
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter Stichting Aventure
Instantie
Stichting Aventure
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-09-2007
Datum eind
30-06-2015
Soort bedrijf/instantie
Muziekensemble
Bezoldigd
Nee
Functie
Spreker
Instantie
Universiteit Leiden
Plaats
Leiden
Datum ingang
01-11-2012
Datum eind
31-12-2014
Soort bedrijf/instantie
Universiteit
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Officier van Justitie
Instantie
Openbaar Ministerie
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2004

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-08-2007
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
18-09-2006
Datum eind
31-07-2007
Functie
Substituut-officier
Instantie
Arrondissementsparket Amsterdam
Datum ingang
01-10-2002
Datum eind
31-07-2007
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-04-1997
Datum eind
30-09-2002

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)