Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. R.H.C. Jongeneel

Rechtbank AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. R.H.C. Jongeneel "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Penningmeester
Instantie
Stichting AA-Hulpfonds
Plaats
Amstelveen
Datum ingang
16-06-2014
Soort bedrijf/instantie
Hulpverlening aan in Nederland verblijvende vreemdelingen
Bezoldigd
Nee
Functie
Docent
Instantie
SSR
Plaats
Zutphen
Datum ingang
01-01-2007
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut rechtserlijke macht
Bezoldigd
Ja
Functie
Auteur diverse juridische publicaties
Instantie
Amsterdam
Datum ingang
01-01-1997
Soort bedrijf/instantie
Diverse juridische uitgevers
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Redactielid Tijdschrift 'Beslag en executie in de rechtspraak (BER)'
Instantie
SDU Uitgevers BV, den Haag
Plaats
Amstelveen
Datum ingang
01-05-2013
Datum eind
31-12-2014
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid
Instantie
Kamer van Toezicht notarissen en kandidaat-notarissen
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2014
Soort bedrijf/instantie
Tuchtrechtspraak
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-02-2007
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-1997
Datum eind
31-01-2007
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
10-03-1993
Datum eind
31-12-1996

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)