Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. O.P.M. Fruytier

Rechtbank AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. O.P.M. Fruytier "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter in opleiding
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-07-2015
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-10-2015

Nevenbetrekkingen

Functie
Secretaris College van Beroep
Instantie
Stichting Tuchtrechtspraak Mediators
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-11-2014
Soort bedrijf/instantie
Tuchtrechtelijk college
Bezoldigd
Ja
Functie
Secretaris Commissie van Beroep
Instantie
Stichting Code Geneesmiddelenreclame
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-07-2014
Soort bedrijf/instantie
Geschillencommissie
Bezoldigd
Ja
Functie
Bestuurslid
Instantie
Vereniging Zuid-Hollands Symfonie Orkest
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2012
Soort bedrijf/instantie
Amateurorkest
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Schrijfjurist
Instantie
Gerechtshof Den Haag
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2009
Datum eind
30-06-2015

Historie beroepsgegevens

Geen historische gegevens bekend.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)