Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. O.P.G. Vos

Rechtbank AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. O.P.G. Vos "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid commissie rechtspositie
Instantie
NVvR
Datum ingang
01-01-2015
Soort bedrijf/instantie
De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid college van afgevaardigden
Instantie
NVvR
Datum ingang
01-10-2014
Soort bedrijf/instantie
De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid Tuchtcommissie
Instantie
Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond
Datum ingang
01-01-2012
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter commissie administratieve geschillen
Instantie
Koninklijke Lawn Tennis Bond
Datum ingang
01-01-2009
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter Geschillencommissie Reizen
Instantie
Stichting Geschillencommissies Consumentzaken
Datum ingang
01-01-1998
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter klachtencommissie
Instantie
Gemeente Amsterdam
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
30-05-2013
Datum eind
31-12-2014
Soort bedrijf/instantie
Behandeling van klachten m.b.t. toewijzing van corporatiewoningen in Amsterdam
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2004
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2003
Datum eind
31-12-2003

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)