Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. N.C.H. Blankevoort

Rechtbank AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. N.C.H. Blankevoort "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter
Instantie
Stichting De Huttensmid
Plaats
Haarlem
Datum ingang
07-12-2012
Soort bedrijf/instantie
Beheer landgoed
Bezoldigd
Nee
Functie
Arbiter / bindend adviseur
Instantie
Result ADR
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2007
Soort bedrijf/instantie
Arbitrage
Bezoldigd
Ja
Functie
Bestuurslid
Instantie
Stichting Vier Gebroeders
Plaats
Haarlem
Datum ingang
01-01-2005
Soort bedrijf/instantie
Liefdadigheid
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-07-2007
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
03-02-1995
Datum eind
30-06-2007
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
13-02-1993
Datum eind
02-02-1995

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)