Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. M.J. Diemer

Rechtbank AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. M.J. Diemer "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter arbitragecollege
Instantie
Voedselbanken Nederland
Datum ingang
01-04-2015
Soort bedrijf/instantie
Voedselbank
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter klachtencommissie
Instantie
Antoni van Leeuwenhoek
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-10-2010
Soort bedrijf/instantie
Ziekenhuis (kankerinstituut)
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid Raad van Toezicht
Instantie
Stichting 113-online
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2010
Soort bedrijf/instantie
Stichting ter preventie van suïcide
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-03-2010
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-07-2003
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
05-02-1991
Datum eind
30-06-2003
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
16-06-1992
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
16-06-1992
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
16-06-1992
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
07-04-1989
Datum eind
04-02-1991

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)