Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. M.J. Alink

Rechtbank Amsterdam

´╗┐

Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. M.J. Alink "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Ambassaderaad Justitie
Instantie
Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de EU
Plaats
Brussel
Datum ingang
01-01-2012

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid adviescommissie 'ernstige schade'
Instantie
Commisariaat voor de Media
Plaats
Hilversum
Datum ingang
01-11-2011
Soort bedrijf/instantie
Zelfstandig bestuursorgaan. Adviseert het Commissariaat voor de Media over mogelijk voor kinderen ernstig schadelijk media aanbod.
Bezoldigd
Ja
Functie
Auteur Sdu Commentaar Strafvordering Eindonderzoek (het becommentari├źren van de artikelen in het Wetboek van Strafvordering inzake het horen van getuigen en deskundigen ter zitting).
Instantie
Sdu Uitgevers
Datum ingang
01-10-2009
Soort bedrijf/instantie
Juridische uitgeverij
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
15-12-2011
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)