Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. J.W. Moors

Rechtbank AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. J.W. Moors "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-01-2016

Nevenbetrekkingen

Functie
Lector leiderschap
Instantie
SSR
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2014
Datum eind
01-01-2017
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut rechterlijke macht
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lector strafrecht
Instantie
SSR
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2009
Datum eind
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut rechterlijke macht
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-07-2003
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
10-09-1993
Datum eind
30-06-2003
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-08-1993
Datum eind
31-12-2001
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-04-1992
Datum eind
09-09-1993
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
06-03-1992
Datum eind
09-09-1993
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
01-04-1988
Datum eind
31-03-1992

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)