Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. J.L. Hillenius

Rechtbank AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. J.L. Hillenius "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Penningmeester bestuur
Instantie
Stichting Kind en Educatie Baarn (SKEB)
Plaats
Baarn
Datum ingang
28-11-2014
Soort bedrijf/instantie
De stichting ondersteunt projecten gericht op de ontwikkeling van kinderen in Baarn met diensten en geld
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter Commissie van Toezicht
Instantie
Huis van Bewaring 'De Weg'
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2012
Soort bedrijf/instantie
Penitentiaire inrichting
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter
Instantie
Stichting Eudepot
Plaats
Baarn/Utrecht
Datum ingang
01-01-2010
Soort bedrijf/instantie
Onderzoek naar verzamelen en opslag van stamcellen
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Secretaris
Instantie
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Baarn
Plaats
Baarn
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
01-01-2016
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee
Functie
Penningmeester bestuur
Instantie
Stichting Kinderopvang Baarn (SKOB)
Plaats
Baarn
Datum ingang
01-01-2000
Datum eind
31-07-2014
Soort bedrijf/instantie
Kinderopvang
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2005
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2004
Datum eind
31-12-2004

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)