Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. J.H. Beestman

Rechtbank AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. J.H. Beestman "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Bedrijfsjurist
Instantie
Havenbedrijf Amsterdam
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-06-2011

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter bezwaarschriften commissie
Instantie
Gemeente
Plaats
Beuningen
Datum ingang
01-04-2001
Datum eind
31-12-2015
Soort bedrijf/instantie
Gemeente
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-02-2009
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-10-2008
Datum eind
01-02-2009
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-04-2008
Datum eind
30-09-2008
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
06-10-2003
Datum eind
30-09-2008

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)