Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. J. Thomas

Rechtbank AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. J. Thomas "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Plaatsvervangend voorzitter Codecommissie voor de Geneesmiddelenreclame
Instantie
Stichting Code Geneesmiddelenreclame
Datum ingang
02-04-2012
Soort bedrijf/instantie
De Stichting CGR heeft tot doel geneesmiddelenreclame gericht op beroepsbeoefenaren in goede banen te leiden door middel van zelfregulering. Hiertoe is de Gedragscode Geneesmiddelenreclame opgesteld.
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Commissaris
Instantie
McDeere Consultancy B.V.
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
08-07-2002
Datum eind
31-12-2014
Soort bedrijf/instantie
Praktijk B.V.
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-08-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
15-08-2000
Datum eind
31-07-2011
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-05-1999
Datum eind
14-08-2000
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
30-06-1999
Datum eind
14-08-2000

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)