Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. J. Piena

Rechtbank AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. J. Piena "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-04-2015

Nevenbetrekkingen

Functie
Redactielid
Instantie
Trema Straftoemetingsbulletin
Datum ingang
01-03-2015
Soort bedrijf/instantie
Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid Klankbordgroep
Instantie
Commissies van Toezicht
Datum ingang
01-10-2014
Soort bedrijf/instantie
De Klankbordgroep fungeert als aanspreekpunt voor Commissies van Toezicht
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid Tuchtcommissie
Instantie
KNSB
Datum ingang
01-06-2012
Soort bedrijf/instantie
Koninklijke Nederlandse Schaatsbond
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter Commissie van Toezicht
Instantie
JJI Eikenstein
Plaats
Zeist
Datum ingang
01-11-2011
Soort bedrijf/instantie
Jeugdinrichting
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent
Instantie
C.P.O.
Plaats
Nijmegen
Datum ingang
01-10-2008
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2015
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-04-2006
Datum eind
31-12-2012
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-04-2005
Datum eind
31-03-2006
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-06-2002
Datum eind
31-03-2006
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
31-03-2006

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)