Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. J. Knol

Rechtbank AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. J. Knol "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Fotograaf
Instantie
JKL Fotografie
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2011
Soort bedrijf/instantie
Eenmanszaak
Bezoldigd
Nee
Functie
Penningmeester
Instantie
Stichting Iskaahsi
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-11-2006
Soort bedrijf/instantie
Beoordelen van ontwikkelingsplannen/zoeken van fondsen in Somalië
Bezoldigd
Nee
Functie
Penningmeester
Instantie
Stichting Nutsschool voor Beeldende Expressie
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-10-2005
Soort bedrijf/instantie
Aanbieden van creatieve kunsten aan gedetineerden
Bezoldigd
Nee
Functie
Docent
Instantie
Strafrecht St. Studiecentrum Rechtspleging
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-1997
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent
Instantie
St. Opleiding Sociaal Recht
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-1996
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-02-2007
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2003
Datum eind
31-01-2007
Functie
Officier
Instantie
Arrondissementsparket Almelo
Datum ingang
01-09-2000
Datum eind
31-12-2002
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Almelo
Datum ingang
14-01-1993
Datum eind
31-08-2000
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Enschede
Datum ingang
14-01-1993
Datum eind
31-08-2000
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
29-10-1992
Datum eind
31-08-2000

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)