Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. J. Kloosterhuis

Rechtbank AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. J. Kloosterhuis "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter klachtencommissie
Instantie
Geneeskundige en Gezondheidsdienst (GGD)
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-06-2015
Soort bedrijf/instantie
Gemeentelijke dienst voor de volksgezondheid
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-09-2009
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2000
Datum eind
31-08-2009
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Amsterdam
Datum ingang
28-05-2001
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
22-10-1994
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
15-06-1998
Datum eind
31-12-1999
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-04-1997
Datum eind
14-06-1998
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
01-10-1991
Datum eind
21-10-1994

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)