Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. H.P.H.I. Cleerdin

Rechtbank AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. H.P.H.I. Cleerdin "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Commissie van Toezicht
Instantie
P.I. Overamstel (Huis van Bewaring)
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-03-2014
Soort bedrijf/instantie
Huis van Bewaring
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter Commissie van Toezicht
Instantie
Huis van Bewaring Havenstraat
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
11-02-2013
Datum eind
31-08-2013
Soort bedrijf/instantie
Huis van Bewaring
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-03-2008
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-04-2002
Datum eind
29-02-2008
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-10-2001
Datum eind
31-03-2002
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-09-2001
Datum eind
31-03-2002
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
28-05-2001
Datum eind
31-03-2002
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
07-08-2001
Datum eind
31-12-2001

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)