Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. H.P.E. Has

Rechtbank AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. H.P.E. Has "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurslid
Instantie
Evangelisch Lutherse Stichting Van Brants Rus Hofje
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-07-2010
Soort bedrijf/instantie
In stand houden van het monumentgebouw en het beschikbaar stellen voor woondoeleinden, voor studenten
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid ledenraad
Instantie
NVvR
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-09-2003
Soort bedrijf/instantie
Beroepsvereniging
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid
Instantie
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van Openbare Basisscholen (GMR)
Plaats
Aalsmeer, Uithoorn, de Ronde Venen
Datum ingang
01-06-2012
Datum eind
01-06-2013
Soort bedrijf/instantie
Onderwijs
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
22-04-2002
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2001
Datum eind
21-04-2002

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)