Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. H.J. Tijselink

Rechtbank AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. H.J. Tijselink "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid Commissie van Toezicht FOBA-afdeling
Instantie
Penitentiaire Inrichtingen
Plaats
Overamstel
Datum ingang
01-04-2012
Datum eind
01-03-2014
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja
Functie
Gastdocent publiekrechtelijke geschillenbeslechting
Instantie
Rijksuniversiteit Leiden
Plaats
Leiden
Datum ingang
01-04-2010
Datum eind
31-12-2013
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-02-2007
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
19-12-1995
Datum eind
31-01-2007
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-10-1994
Datum eind
18-12-1995
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-10-1994
Datum eind
18-12-1995

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)