Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. H.C. Naves

Rechtbank Amsterdam

´╗┐

Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. H.C. Naves "

Beroepsgegevens

Functie
Voorzitter van het bestuur
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-07-2015
Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-07-2015

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Raad van aanbeveling
Instantie
Het Centrum voor Conflicthantering
Plaats
Haarlem
Datum ingang
01-07-2015
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter
Instantie
Landelijke Arbitrage Commissie Samenwerkingsverbanden Onderwijs
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-04-2013
Soort bedrijf/instantie
Commissie
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid Raad van Toezicht Rivas
Instantie
Rivas Zorggroep
Plaats
Gorinchem
Datum ingang
01-01-2013
Soort bedrijf/instantie
Zorggroep
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter
Instantie
Adviescommissie ongeschiktheidsontslag rechterlijke ambtenaren
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-03-2010
Soort bedrijf/instantie
Adviescommissie ongeschiktheidsontslag rechterlijke ambtenaren
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid
Instantie
Taskforce Mensenhandel
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-05-2008
Soort bedrijf/instantie
Taskforce Mensenhandel
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter landelijke klachtencommissie christelijke onderwijs
Instantie
Landelijke klachtencommissie christelijk onderwijs
Plaats
Woerden/Den Haag
Datum ingang
01-01-1998
Soort bedrijf/instantie
Besturenraad
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent
Instantie
Studiecentrum Rechtspleging
Plaats
Zutphen
Datum ingang
01-01-1994
Soort bedrijf/instantie
Studiecentrum Rechtspleging
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent
Instantie
Opleidingen Sociaal Recht
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-1993
Soort bedrijf/instantie
Opleidingen Sociaal Recht
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Plv. voorzitter
Instantie
Commissie van beroep confessioneel middelbaar beroepsonderwijs
Plaats
Woerden
Datum ingang
01-01-2012
Datum eind
31-12-2015
Soort bedrijf/instantie
Commissie van beroep confessioneel middelbaar beroepsonderwijs
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter Bestuur
Instantie
Stichting Vrienden van Korbis
Plaats
Waddinxveen
Datum ingang
01-05-2005
Datum eind
31-12-2015
Soort bedrijf/instantie
Stichting Vrienden van Korbis
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid Adviesraad
Instantie
Opleidingen Sociaal Recht
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2001
Datum eind
31-12-2015
Soort bedrijf/instantie
Opleidingen Sociaal Recht
Bezoldigd
Nee
Functie
Plaatsvervangend voorzitter commissie voor advies en arbitrage bve
Instantie
St. Geschillencommissies Onderwijs
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-1998
Datum eind
31-12-2015
Soort bedrijf/instantie
St. Geschillencommissies Onderwijs
Bezoldigd
Ja
Functie
Vice-voorzitter
Instantie
commissie voor advies en arbitrage dgo-geschillen
Plaats
Woerden
Datum ingang
01-01-1995
Datum eind
31-12-2015
Soort bedrijf/instantie
Besturenraad
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter commissie voor geschillen interconfessioneel bve
Instantie
Stichting Rechtspraak en Geschillenregeling
Plaats
Woerden
Datum ingang
01-01-1995
Datum eind
31-12-2015
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid raad van advies voor de rechtspraktijk
Instantie
Radboud Universiteit Nijmegen (RUN)
Plaats
Nijmegen
Datum ingang
01-04-2014
Datum eind
30-06-2015
Soort bedrijf/instantie
Universiteit
Bezoldigd
Nee
Functie
Expert
Instantie
Centre for International Legal Cooperation
Plaats
Leiden
Datum ingang
01-05-2006
Datum eind
01-12-2013
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
01-04-2013
Datum eind
30-06-2015
Functie
Voorzitter van het bestuur
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
01-04-2013
Datum eind
30-06-2015
Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
Voorzitter van het bestuur
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
Voorzitter van het bestuur
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-01-2009
Datum eind
31-12-2012
Functie
Co├Ârdinerend vice-president
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-11-2001
Datum eind
31-12-2008
Functie
Sectorvoorzitter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-11-2001
Datum eind
31-12-2008
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
24-04-1995
Datum eind
31-12-2001
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
09-12-1998
Datum eind
31-10-2001
Functie
Plaatsvervangend lid
Instantie
College van Beroep Studiefinanciering
Datum ingang
02-02-1999
Datum eind
31-12-2000
Functie
Vice-voorzitter
Instantie
College van Beroep Studiefinanciering
Datum ingang
26-03-1996
Datum eind
08-12-1998
Functie
Lid
Instantie
College van Beroep Studiefinanciering
Datum ingang
02-03-1995
Datum eind
25-03-1996
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
26-10-1992
Datum eind
01-03-1995
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Raad van beroep 's-Gravenhage
Datum ingang
28-08-1991
Datum eind
25-10-1992
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Raad van beroep 's-Gravenhage
Datum ingang
01-10-1988
Datum eind
01-10-1991

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)