Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. G.W.J. Harten

Rechtbank AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. G.W.J. Harten "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-07-2015

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter Onderzoekscommissie klokkenluidersregeling
Instantie
Woningcorporatie Stadgenoot
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-07-2012
Soort bedrijf/instantie
Woningcorporatie
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter College van Beroep voor de Examens, Kamer Haarlem
Instantie
Hogeschool InHolland
Plaats
Haarlem
Datum ingang
01-03-2003
Soort bedrijf/instantie
instelling voor hoger onderwijs
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
30-06-2015
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-04-2007
Datum eind
31-12-2010
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
01-01-2003
Datum eind
31-03-2007
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
28-12-1998
Datum eind
31-12-2002
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Haarlem
Datum ingang
26-05-1993
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Zaandam
Datum ingang
26-05-1993
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-07-1992
Datum eind
27-12-1998
Functie
Ondervoorzitter
Instantie
Raad van beroep Haarlem
Datum ingang
25-05-1992
Datum eind
30-06-1992
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Raad van beroep Haarlem
Datum ingang
11-03-1991
Datum eind
24-05-1992
Functie
Plaatsvervangend voorzitter
Instantie
Raad van beroep Haarlem
Datum ingang
17-06-1991
Datum eind
24-05-1992
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Raad van beroep Haarlem
Datum ingang
01-10-1987
Datum eind
10-03-1991

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)