Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. F.M. Wieland

Rechtbank AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. F.M. Wieland "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-08-2007
Datum eind
31-12-2010
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
31-10-1995
Datum eind
31-07-2007
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Groningen
Datum ingang
28-01-1993
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Winschoten
Datum ingang
28-01-1993
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Zuidbroek
Datum ingang
28-01-1993
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
25-05-1987
Datum eind
30-10-1995
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
25-09-1985
Datum eind
24-05-1987
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
25-09-1985
Datum eind
24-05-1987

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)