Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. F.G. Bauduin

Rechtbank AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. F.G. Bauduin "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-10-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter
Instantie
het Zedelijk Ligchaam "Charitas"
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
15-03-2015
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid van de adviesraad
Instantie
Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie
Datum ingang
01-10-2008
Soort bedrijf/instantie
Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurslid
Instantie
Bestuur van het Marokkofonds
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-06-2006
Soort bedrijf/instantie
Marokkofonds
Bezoldigd
Nee
Functie
Plaatsvervangend voorzitter
Instantie
Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
02-01-1989
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter tuchtcommissie
Instantie
KNSB
Plaats
Amersfoort
Datum ingang
02-01-1989
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter
Instantie
Stichting Nutsschool Beeldende Expressie
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-1988
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid
Instantie
Commissie Oosting
Datum ingang
01-05-2015
Datum eind
09-01-2016
Soort bedrijf/instantie
Commissie Oosting 2015
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid bestuur
Instantie
het Zedelijk Ligchaam "Charitas"
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
14-03-2015
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid/Jurist
Instantie
Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming/Sectie gevangeniswezen
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-10-2010
Datum eind
01-09-2014
Soort bedrijf/instantie
Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming/Sectie gevangeniswezen
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter
Instantie
Amsterdamse criminalistenclub
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
01-07-2013
Soort bedrijf/instantie
Criminalistenclub
Bezoldigd
Nee
Functie
Docent
Instantie
CPO en Law Firm School Amsterdam
Plaats
Amsterdam
Datum eind
01-07-2013
Soort bedrijf/instantie
CPO en Law Firm School Amsterdam
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-12-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
28-09-2010
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-08-2011
Datum eind
11-10-2012
Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-07-2011
Functie
Coördinerend vice-president
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
30-01-2002
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
08-07-1991
Datum eind
29-01-2002
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-1999
Datum eind
29-01-2002
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
08-07-1991
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
08-07-1991
Datum eind
31-12-2001
Functie
Buitengewoon verlof
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-1997
Datum eind
31-12-1998
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
24-08-1981
Datum eind
31-12-1997
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-1988
Datum eind
31-12-1996
Functie
Lid
Instantie
Gemeensch. Hof van Justitie v.d. Ned. Antillen en Aruba
Datum ingang
25-07-1984
Datum eind
31-08-1988
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
23-11-1979
Datum eind
23-08-1981
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
02-01-1980
Datum eind
23-08-1981
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-1976
Datum eind
23-08-1981
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
17-09-1973
Datum eind
31-12-1975

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)