Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. E.R.S.M. Marres

Rechtbank AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. E.R.S.M. Marres "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid klachtencommissie
Instantie
NIVRE
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-07-2006
Soort bedrijf/instantie
Vereniging van schade experts
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid
Instantie
Kamer van Toezicht over de notarissen en kandidaat-notarissen
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2003
Soort bedrijf/instantie
Tuchtrecht
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter
Instantie
Commity of Experts HSL-zuid
Plaats
Zoetemeer
Datum ingang
01-01-2003
Soort bedrijf/instantie
Arbitragecommissie
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter
Instantie
Concern geschillencommissie Delta Lloyd
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-07-2001
Soort bedrijf/instantie
Klachtencommissie
Bezoldigd
Ja
Functie
Bestuurslid
Instantie
Stichting Rooms Catholyk Oude Armenkantoor
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-02-2001
Soort bedrijf/instantie
Vermogensfonds
Bezoldigd
Nee
Functie
Ombudsman
Instantie
Vereniging Letselschade advocaten
Plaats
Zeist
Datum ingang
01-10-2000
Soort bedrijf/instantie
Vereniging van advocaat-specialisten
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter
Instantie
Begeleidingscommissie Fusie Delta Lloyd-Nuts Ohra
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-07-2000
Soort bedrijf/instantie
Klachtencommissie
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurslid
Instantie
Stichting Rechtsbijstand Mobiliteitsbranche
Plaats
Nijmegen
Datum ingang
01-07-1999
Datum eind
15-06-2015
Soort bedrijf/instantie
Instelling voor rechtsbijstand
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
31-12-2010
Functie
Kantonrechter
Instantie
Kantongerecht Amsterdam
Datum ingang
24-11-1998
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Hilversum
Datum ingang
01-01-1982
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
12-03-1999
Datum eind
31-12-2001

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)