Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. E. Pennink

Rechtbank AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. E. Pennink "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Plaatsvervangend voorzitter
Instantie
Code Commissie voor de Geneesmiddelenreclame
Datum ingang
02-04-2012
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent
Instantie
Academie voor de Rechtspraktijk en OSR
Datum ingang
01-01-2010
Soort bedrijf/instantie
Advocatenopleidingen
Bezoldigd
Ja
Functie
Arbitrage werkzaamheden
Instantie
Result ADR
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-10-2005
Soort bedrijf/instantie
Abitrage
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum ingang
04-04-2001
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-09-2005
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
11-03-1997
Datum eind
31-08-2005
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-02-1996
Datum eind
10-03-1997
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
15-01-1996
Datum eind
10-03-1997

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)