Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. E. Diepraam

Rechtbank AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. E. Diepraam "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Docent
Instantie
Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR)
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2015
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter College van Beroep van de Examens
Instantie
Hogeschool InHolland
Plaats
Amsterdam/Diemen
Datum ingang
01-09-2012
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Medewerker Rechtspraak Contractenrecht
Instantie
Kluwer
Plaats
Deventer
Datum ingang
01-02-2010
Datum eind
01-10-2013
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid van de Tuchtcommissie
Instantie
KNVB, district West-II
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-10-2012
Datum eind
01-02-2013
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2012
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2011

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)