Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. D. van den Brink

Rechtbank AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. D. van den Brink "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter
Instantie
Geschillencommissie Makelaardij
Datum ingang
01-03-2015
Soort bedrijf/instantie
De commissie behandelt klachten van consumenten tegen hun eigen makelaar
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid Tuchtcommissie
Instantie
Nederlandse Rugby Bond
Datum ingang
01-03-2013
Soort bedrijf/instantie
Sportbond
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid Commissie van Beroep
Instantie
KNVB, district West 2
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-10-2011
Soort bedrijf/instantie
Tuchtrechtspraak Voetbalbond
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-07-2007
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-09-2005
Datum eind
30-06-2007
Functie
Lid
Instantie
Gemeensch. Hof van Justitie v.d. Ned. Antillen en Aruba
Datum ingang
01-09-2001
Datum eind
31-08-2005
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-09-1996
Datum eind
31-08-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
15-09-1995
Datum eind
31-08-1996

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)