Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. C.L.J.M. de Waal

Rechtbank AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. C.L.J.M. de Waal "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Adviseur
Instantie
Het Wilde Westen
Plaats
Utrecht
Datum ingang
25-08-2005
Soort bedrijf/instantie
Kunstwijkcentrum
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid adviesraad
Instantie
OSR
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2004
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut
Bezoldigd
Ja
Functie
Redactielid
Instantie
WR Tijdschrift voor Huurrecht
Datum ingang
12-06-1996
Soort bedrijf/instantie
Tijdschrift
Bezoldigd
Nee
Functie
Auteur
Instantie
Kluwer
Datum ingang
01-06-1996
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent
Instantie
SSR
Plaats
Zutphen
Datum ingang
01-06-1996
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-02-2003
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
31-01-2003
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Amsterdam
Datum ingang
14-08-1997
Datum eind
31-12-2001

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)