Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. C.J. Petiet

Rechtbank AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. C.J. Petiet "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Docent strafrecht en penitentiair recht
Instantie
Vrije Universiteit
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-1998

Nevenbetrekkingen

Functie
Docent strafrecht
Instantie
Nederlands Forensisch Instituut (NFI)
Plaats
Den Haag/Rijswijk
Datum ingang
01-01-2007
Soort bedrijf/instantie
Agentschap van het Ministerie van Veiligheid en Justitie
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter Commissie van Toezicht
Instantie
Justitieel Complex Schiphol (voorheen detentiecentrum Noord Holland)
Plaats
Schiphol
Datum ingang
01-03-2003
Soort bedrijf/instantie
Penitentiaire inrichting/DJI/Ministerie V&J
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid commissie van Toezicht
Instantie
Inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD) Tafelbergweg
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2001
Soort bedrijf/instantie
Penitentiaire inrichting/DJI/Ministerie V&J
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid commissie bezwaarschriften
Instantie
Gemeente de Ronde Venen
Plaats
Mijdrecht
Datum ingang
01-01-2000
Soort bedrijf/instantie
Gemeente
Bezoldigd
Ja
Functie
Medeoprichter van de 'Juristenorganisatie voor Amstelland en Venen'
Instantie
De Juristerij
Plaats
Mijdrecht
Datum ingang
01-01-1998
Soort bedrijf/instantie
Faciliteren van juridisch onderwijs
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid en Bestuurder (penningmeester)
Instantie
Stichting Rechtswinkel Mijdrecht
Plaats
Mijdrecht
Datum ingang
01-01-1996
Soort bedrijf/instantie
Rechtswinkel (vrijwilligersorganisatie)
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
16-02-2006
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)