Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. C. von Meyenfeldt

Rechtbank AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. C. von Meyenfeldt "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-05-2014

Nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurder
Instantie
VVE Hectorstraat 21 Amsterdam
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013
Soort bedrijf/instantie
Vereniging van Eigenaren (VVE)
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter Beroeps- en bezwarencommissie
Instantie
Bakker Hillegom B.V.
Plaats
Hillegom
Datum ingang
01-05-2008
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter
Instantie
Vereniging Behoud Raphaelpleinkerk
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2002
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
30-04-2014
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
31-12-2010
Functie
Kantonrechter
Instantie
Kantongerecht Amsterdam
Datum ingang
27-07-1991
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Amsterdam
Datum ingang
07-03-1991
Datum eind
26-07-1991
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
27-02-1984
Datum eind
26-07-1991
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
24-07-1982
Datum eind
26-02-1984
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
28-09-1982
Datum eind
26-02-1984
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-09-1976
Datum eind
23-07-1982

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)