Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. C. Klomp

Rechtbank AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. C. Klomp "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-04-2015
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum ingang
01-09-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
LId Commissie van Beroep
Instantie
KNVB
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
06-10-2012
Soort bedrijf/instantie
Amateurvoetbal
Bezoldigd
Nee
Functie
Docent strafprocesrecht
Instantie
SIGV
Plaats
Zaandam
Datum ingang
01-10-2010
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid
Instantie
Commissie van Beroep Nederlandse Volleybalbond
Plaats
Woerden
Datum ingang
05-06-2006
Soort bedrijf/instantie
Sportbond
Bezoldigd
Nee
Functie
Incidenteel docent
Instantie
Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR)
Plaats
Zutphen
Datum ingang
01-01-1997
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid
Instantie
Klachtencommissie Stichting Bureau Jeugdzorg
Plaats
Noord-Holland
Datum ingang
01-12-2008
Datum eind
31-12-2013
Soort bedrijf/instantie
Bureau Jeugdzorg
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter
Instantie
Klachtencommissie Toewijziging Corporatiewoningen Amsterdam
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
10-05-2005
Datum eind
31-12-2013
Soort bedrijf/instantie
Gemeente Amsterdam
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid
Instantie
Commissie van toezicht Inrichting voor Stelselmatige Daders
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-03-2004
Datum eind
31-12-2013
Soort bedrijf/instantie
Gevangeniswezen
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2015
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-03-2003
Datum eind
31-12-2012
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
15-01-2002
Datum eind
28-02-2003
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
30-01-2002
Datum eind
28-02-2003

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)