Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. A.F.A.M. Schellart

Rechtbank AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. A.F.A.M. Schellart "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
In deze functie wordt betrokkene niet ingezet.

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Advocaat
Instantie
Schellart Advocaten
Plaats
Utrecht
Datum ingang
26-07-2002
Datum eind
29-07-2014

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Raad van Toezicht
Instantie
Stichting Scholing en werkgelegenheidsfonds
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-06-2014
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Ja
Functie
Adviseur
Instantie
Nederlandse Hartstichting en Vereniging Hart en Vaatgroep Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Soort bedrijf/instantie
Nederlandse Hartstichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter klachtencommissie jeugdzorg
Instantie
Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-07-2010
Soort bedrijf/instantie
Jeugdzorg
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter-plaatsvervanger
Instantie
Centrale commissie van Beroep voor het Voortgezet Katholiek Onderwijs
Datum ingang
01-01-2008
Soort bedrijf/instantie
Onderwijs
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter-plaatsvervanger
Instantie
Commissie van Beroep voor het Primair Katholiek Onderwijs
Datum ingang
01-01-2008
Soort bedrijf/instantie
Onderwijs
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
31-12-2012
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Amsterdam
Datum ingang
28-12-1998
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Hilversum
Datum ingang
28-12-1998
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Utrecht
Datum ingang
22-03-1984
Datum eind
31-12-2001

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)