Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. W.F. Groos

Hoge RaadBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. W.F. Groos "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Hoge Raad
Datum ingang
01-11-2008
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum ingang
01-01-2016

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid
Instantie
Selectiecommissie Rechterlijke Macht
Plaats
Den Haag
Datum ingang
19-05-2010
Soort bedrijf/instantie
Raad voor de rechtspraak
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
01-12-2005
Datum eind
31-10-2008
Functie
Ressorts-advocaat-generaal
Instantie
Ressortsparket Amsterdam
Datum ingang
01-09-2002
Datum eind
31-10-2008
Functie
Officier eerste klasse
Instantie
Arrondissementsparket Haarlem
Datum ingang
01-06-2000
Datum eind
31-08-2002
Functie
Advocaat-generaal
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-10-1996
Datum eind
31-05-2000
Functie
Officier eerste klasse
Instantie
Arrondissementsparket Alkmaar
Datum ingang
01-02-1994
Datum eind
30-09-1996
Functie
Arrondissementsofficier van justitie
Instantie
Arrondissementsparket Haarlem
Datum ingang
01-05-1989
Datum eind
31-01-1994
Functie
Substituut-officier
Instantie
Arrondissementsparket Haarlem
Datum ingang
15-04-1988
Datum eind
30-04-1989
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-03-1982
Datum eind
14-04-1988

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)