Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. T.O. van Houten

Hoge RaadBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. T.O. van Houten "

Beroepsgegevens

Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Hoge Raad
Datum ingang
01-05-2010

Nevenbetrekkingen

Functie
Plaatsvervangd voorzitter College van Beroep voor de Examens en Geschillenadviescommissie
Instantie
Haagse Hogeschool
Plaats
Den Haag
Datum ingang
11-11-2014
Soort bedrijf/instantie
Hogeschool
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid Geschillencommissie Energie en Water
Instantie
Geschillencommissie
Plaats
Den Haag
Datum ingang
30-09-2011
Datum eind
01-01-2015
Soort bedrijf/instantie
commissie
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Geen historische gegevens bekend.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)