Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. M.E. Hinskens-van Neck

Hoge RaadBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. M.E. Hinskens-van Neck "

Beroepsgegevens

Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Hoge Raad
Datum ingang
01-12-2010
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-04-2015

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid oudercommissie
Instantie
Dikkie Dik
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-06-2015
Soort bedrijf/instantie
Kinderdagverblijf
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid geschillencommissie verbouwingen
Instantie
Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken
Plaats
Den Haag
Datum ingang
27-05-2011
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Ja
Functie
Auteur tijdschrift Rechtspraak Vastgoedrecht (RVR)
Instantie
Kluwer
Datum ingang
01-11-2008
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Geen historische gegevens bekend.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)