Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. M. Chébti LL.M.

Hoge RaadBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. M. Chébti LL.M."

Beroepsgegevens

Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Hoge Raad
Datum ingang
01-04-2007

Nevenbetrekkingen

Functie
Liaison Officer
Instantie
Venice Commission van de Raad van Europa
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2008
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee
Functie
Auteur bewerkingen EHRM ten behoeve van rechtspraak van de week
Instantie
Kluwer
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-11-2007
Soort bedrijf/instantie
Uitgever
Bezoldigd
Ja
Functie
Auteur bewerkingen EHRM voor Nederlandse Jurisprudentie
Instantie
Kluwer
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-11-2007
Soort bedrijf/instantie
Uitgever
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter College van beroep voor de examens
Instantie
Haagse Hogeschool
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-09-2007
Soort bedrijf/instantie
Onderwijsinstelling
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Geen historische gegevens bekend.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)