Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. H.A.G. Splinter-van Kan

Hoge RaadBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. H.A.G. Splinter-van Kan "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Hoge Raad
Datum ingang
24-01-2005

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Peer Review Commissie
Instantie
Universiteit Maastricht
Plaats
Maastricht
Datum ingang
01-01-2013
Soort bedrijf/instantie
Universiteit
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Plaatsvervangend rechter
Instantie
Benelux Gerechtshof
Plaats
Brussel
Datum ingang
01-11-2008
Soort bedrijf/instantie
internationaal rechterlijk college
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Vice-president
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-07-2003
Datum eind
31-12-2004
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-09-1994
Datum eind
27-10-2004
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-09-1994
Datum eind
30-06-2003
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-1989
Datum eind
31-08-1994

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)