Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. E.B. Rank-Berenschot

Hoge RaadBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. E.B. Rank-Berenschot "

Beroepsgegevens

Functie
Advocaat-generaal
Instantie
Hoge Raad
Datum ingang
01-10-2008

Nevenbetrekkingen

Functie
Auteur studieboek
Instantie
Noordhoff Uitgevers
Datum ingang
01-01-2001
Soort bedrijf/instantie
uitgeverij
Bezoldigd
Ja
Functie
Auteur diverse publicaties
Instantie
Uitgeverij Kluwer
Plaats
Deventer
Datum ingang
01-01-1986
Soort bedrijf/instantie
uitgeverij
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
01-09-2005
Datum eind
30-09-2008
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
28-08-2003
Datum eind
31-08-2005
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
01-06-2000
Datum eind
27-08-2003
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
30-08-1993
Datum eind
31-05-2000

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)