Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. C.M. Ettema

Hoge RaadBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. C.M. Ettema "

Beroepsgegevens

Functie
Advocaat-generaal
Instantie
Hoge Raad
Datum ingang
01-09-2015

Nevenbetrekkingen

Functie
Redacteur Vakstudie Nieuws
Instantie
Wolters Kluwer
Plaats
Deventer
Datum ingang
01-04-2015
Soort bedrijf/instantie
Wolters Kluwer
Bezoldigd
Ja
Functie
Redacteur BTW-Brief
Instantie
Wolters Kluwer
Plaats
Deventer
Datum ingang
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Wolters Kluwer
Bezoldigd
Ja
Functie
Auteur en redacteur NDFR
Instantie
NDFR
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2002
Soort bedrijf/instantie
Uitgever
Bezoldigd
Ja
Functie
Auteur BTW brief
Instantie
Kluwer
Plaats
Deventer
Datum ingang
01-01-1994
Soort bedrijf/instantie
Uitgever
Bezoldigd
Ja
Functie
Inleider/docent seminars e.d.
Instantie
diverse organisaties
Datum ingang
01-01-1994
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Auteur NTFR Beschouwingen
Instantie
SDU
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2007
Datum eind
31-08-2015
Soort bedrijf/instantie
Uitgever
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-08-2015
Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
01-01-2010
Datum eind
31-12-2010
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
03-05-2002
Datum eind
31-12-2009

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)