Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. C.L. de Vries Lentsch-Kostense

Hoge RaadBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. C.L. de Vries Lentsch-Kostense "

Beroepsgegevens

Functie
Plaatsvervangend Procureur-generaal
Instantie
Hoge Raad
Datum ingang
01-02-2006

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Raad van Advies
Instantie
Faculteit der Rechtsgeleerdheid Universiteit Leiden
Plaats
Leiden
Datum ingang
01-01-2004
Soort bedrijf/instantie
universiteit
Bezoldigd
Nee
Functie
Hoofdredacteur Nederlandse Jurisprudentie en redacteur Rechtspraak van de Week
Instantie
Kluwer
Datum ingang
01-09-1997
Soort bedrijf/instantie
uitgeverij
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Advocaat-generaal
Instantie
Hoge Raad
Datum ingang
01-05-1992
Datum eind
31-01-2006
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
07-03-1991
Datum eind
30-04-1992
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
22-08-1985
Datum eind
06-03-1991
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
07-04-1982
Datum eind
21-08-1985

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)