Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. A.L.J. van Strien

Hoge RaadBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. A.L.J. van Strien "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Hoge Raad
Datum ingang
01-06-2015

Nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurslid Nederlandse Juristen-Vereniging
Instantie
Nederlandse Juristen-Vereniging
Plaats
o.a. in Den Haag
Datum ingang
01-06-2014
Soort bedrijf/instantie
Algemene vereniging van juristen in Nederland
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Docent
Instantie
Opleiding gerechtelijk deskundige, PAO
Plaats
Leiden
Datum ingang
01-09-2007
Datum eind
01-06-2015
Soort bedrijf/instantie
U niversiteit
Bezoldigd
Ja
Functie
Redacteur Commentaar Strafrecht/strafprocesrecht
Instantie
SDU
Plaats
Den Haag
Datum ingang
18-04-2007
Datum eind
01-06-2013
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-05-2015
Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
01-12-2008
Datum eind
31-12-2010
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
09-11-2000
Datum eind
30-11-2008
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
24-10-1997
Datum eind
31-12-2000

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)