Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. A. Dantuma-Hieronymus

Hoge RaadBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. A. Dantuma-Hieronymus "

Beroepsgegevens

Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Hoge Raad
Datum ingang
01-08-2004
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
30-06-2014
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurslid Protestants Christelijke Scholenvereniging Voorschoten
Instantie
Protestants Christelijke Scholenvereniging Voorschoten
Plaats
Voorschoten
Datum ingang
01-01-2013
Soort bedrijf/instantie
Onderwijsinstelling
Bezoldigd
Nee
Functie
Farmer, mede-eigenaar landbouwbedrijf in Schotland UK
Instantie
Blar A Chaoruinn
Plaats
Fort William, U.K.
Datum ingang
01-01-2013
Soort bedrijf/instantie
Landbouwbedrijf
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
15-05-2009
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)