Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. prof.mr. P. Vlas

Hoge RaadBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. prof.mr. P. Vlas "

Beroepsgegevens

Functie
Advocaat-generaal
Instantie
Hoge Raad
Datum ingang
01-02-2010

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter
Instantie
Commissie van advies voor de zaken betreffende de burgerlijke staat en de nationaliteit
Plaats
nvt
Datum ingang
01-08-2013
Soort bedrijf/instantie
Commissie
Bezoldigd
Ja
Functie
Redacteur Nederlandse Jurisprudentie/Rechtspraak van de Week
Instantie
Kluwer
Datum ingang
01-01-2011
Soort bedrijf/instantie
uitgeverij
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter
Instantie
Staatscommissie voor Internationaal Privaatrecht
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2011
Soort bedrijf/instantie
commissie
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid Algemeen Bestuur
Instantie
Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-11-2008
Soort bedrijf/instantie
vereniging
Bezoldigd
Nee
Functie
Secretaris Stichting Het Vrije Universiteits Fonds
Instantie
Vrije Universiteit Amsterdam
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-09-2005
Soort bedrijf/instantie
universiteit
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid Redactieraad
Instantie
Kluwers College Bundel
Plaats
Deventer
Datum ingang
01-09-2003
Soort bedrijf/instantie
uitgeverij
Bezoldigd
Ja
Functie
Redacteur Burgerlijke Rechtsvordering en wet RO
Instantie
Kluwer
Plaats
Deventer
Datum ingang
01-04-2002
Soort bedrijf/instantie
uitgeverij
Bezoldigd
Ja
Functie
Redacteur Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie
Instantie
SDU
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-02-2002
Soort bedrijf/instantie
uitgeverij
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter Commissie IPR
Instantie
Asser Instituut
Datum ingang
01-01-2001
Soort bedrijf/instantie
instituut
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid Raad van Advies tijdschrift NIPR
Instantie
Asser Press
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-1999
Soort bedrijf/instantie
uitgeverij
Bezoldigd
Nee
Functie
Hoofdredacteur/ Editor-in-Chef
Instantie
Netherlands International Law Review Cambridge University Press
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-1990
Soort bedrijf/instantie
universiteit
Bezoldigd
Nee
Functie
Hoofdredacteur Praktijkreeks IPR
Instantie
uitgave Maklu
Plaats
Antwerpen/ Apeldoorn
Datum ingang
01-01-1989
Soort bedrijf/instantie
uitgeverij
Bezoldigd
Nee
Functie
Redacteur Rechtspersonen
Instantie
Kluwer
Plaats
Deventer
Datum ingang
01-01-1989
Soort bedrijf/instantie
uitgeverij
Bezoldigd
Ja
Functie
Hoogleraar Internationaal Privaatrecht & Rechtsvergelijking
Instantie
Vrije Universiteit Amsterdam
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-09-1987
Soort bedrijf/instantie
universiteit
Bezoldigd
Ja
Functie
Hoofdredacteur Burgerlijke Rechtsvordering
Instantie
Kluwer
Plaats
Deventer
Datum ingang
01-11-1978
Soort bedrijf/instantie
uitgeverij
Bezoldigd
Ja
Functie
Auteur
Instantie
Kluwer
Datum ingang
01-01-1978
Soort bedrijf/instantie
uitgeverij
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid
Instantie
Commissie van advies voor de zaken betreffende de burgerlijke staat en de nationaliteit
Plaats
nvt
Datum ingang
15-01-2013
Datum eind
31-07-2013
Soort bedrijf/instantie
commissie
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
11-08-1994
Datum eind
01-02-2010
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
05-02-1998
Datum eind
31-01-2010

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)