Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. W.H. Vellinga

Hoge Raad

´╗┐

Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. W.H. Vellinga "

Beroepsgegevens

Functie
Advocaat-generaal in buitengewone dienst
Instantie
Hoge Raad
Datum ingang
01-05-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Honorair hoogleraar straf- en strafprocesrecht
Instantie
Rijksuniversiteit Groningen
Plaats
Groningen
Datum ingang
01-06-2013
Soort bedrijf/instantie
Universiteit
Bezoldigd
Nee
Functie
Docent
Instantie
SSR
Plaats
nvt
Datum ingang
01-01-2008
Soort bedrijf/instantie
studiecentrum
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid college van curatoren
Instantie
Leerstoel penologie R.U. Groningen
Plaats
Groningen
Datum ingang
01-01-2001
Soort bedrijf/instantie
universiteit
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Redacteur Verkeersrecht
Instantie
ANWB
Datum ingang
01-06-1984
Datum eind
01-03-2015
Soort bedrijf/instantie
vereniging
Bezoldigd
Ja
Functie
Deeltijd Hoogleraar straf(proces)recht
Instantie
Rijksuniversiteit Groningen
Plaats
Groningen
Datum ingang
01-09-2007
Datum eind
01-05-2013
Soort bedrijf/instantie
universiteit
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Advocaat-generaal
Instantie
Hoge Raad
Datum ingang
01-02-2003
Datum eind
30-04-2013
Functie
Vice-president
Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum ingang
01-07-2000
Datum eind
30-04-2002
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Leeuwarden
Datum ingang
29-10-1987
Datum eind
31-12-2001
Functie
Co├Ârdinerend vice-president
Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum ingang
08-07-1994
Datum eind
30-06-2000
Functie
Vice-president
Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum ingang
11-09-1989
Datum eind
07-07-1994
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum ingang
09-09-1983
Datum eind
10-09-1989

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)