Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. Th. Groeneveld

Hoge RaadBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. Th. Groeneveld "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Hoge Raad
Datum ingang
01-02-2012

Nevenbetrekkingen

Functie
Docent procesvoering
Instantie
NOB
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2010
Soort bedrijf/instantie
Onderwijsinstituut verbonden aan organisatie van belastingadviseurs
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Docent procesvoering
Instantie
Stichting Opleiding Belastingadviseurs (SOB)
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2010
Soort bedrijf/instantie
stichting
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid
Instantie
Raad voor de journalistiek
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-07-2007
Soort bedrijf/instantie
tuchtrechtelijk college op vrijwillige grondslag
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid Raad van Advies
Instantie
Vereniging van Fiscale Mediators
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2007
Soort bedrijf/instantie
beroepsorganisatie
Bezoldigd
Ja
Functie
Plaatsvervangend lid gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curacao, St. Maarten en de Bes-eilanden
Instantie
gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curacao, St. Maarten en de Bes-eilanden
Datum ingang
01-04-2004
Soort bedrijf/instantie
gerechtelijke instantie
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid (hoofd)redactie Vakstudie
Instantie
Kluwer
Plaats
Voorschoten
Datum ingang
01-09-2001
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
07-02-2013
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-10-2010
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-01-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-2004
Datum eind
31-12-2010
Functie
Lid
Instantie
Raad voor de rechtspraak
Datum ingang
01-01-2004
Datum eind
31-12-2009
Functie
Advocaat-generaal
Instantie
Hoge Raad
Datum ingang
02-02-2001
Datum eind
31-12-2003
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
19-08-1986
Datum eind
01-02-2002
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
14-07-1987
Datum eind
01-02-2002
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
10-03-1993
Datum eind
01-02-2002
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Hoge Raad
Datum ingang
02-12-1978
Datum eind
09-03-1993
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
22-02-1984
Datum eind
18-08-1986
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
05-07-1982
Datum eind
21-02-1984

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)